Teenindusettevõtete starditeenus  (start up)


Teenus on suunatud alustavatele või siis uuendusi vajavale ettevõttele. 
Siinkohal aitame Sul luua terviku strateegiast rakenduseni:
 •  ettevõtte hetkeseisu (või tegevuste) audit
 •  äriplaani koostamine
 •  oma näo ehk brändi ja CVI loomine või uuendamine
 •  tootekontseptsioon
 •  juhtimisstruktuur
 •  ettevõtte strateegia loomine
 •  personali värbamine ja koolitus
 •  ettevõtte protsessid
 •  toimime teie müügi- ja turudusmeeskonnana nii kodu- kui rahvusvahelistel turgudel
 •  tegevuskava ja klienditeenindusstandardite koostamine
 •  kliendibaasi loomine
Pakume püsiteenusena pärast starditeenust müügi- ja turundusteenust.